Sällskapsdjur Försäkring

Reptil.se erbjuder föredragen prissättning på reptil försäkring genom rikstäckande. Rikstäckande har två förmåns alternativ utformade för husdjur av UC fakultet, personal och pensionärer — täckning för olyckor och sjukdom eller mer omfattande täckning som också omfattar förebyggande vård och wellness tjänster. Planer finns tillgängliga för hundar, katter, fåglar, små däggdjur och exotiska (såsom reptiler); djur som kategoriseras som boskap (inklusive hästar) är inte stödberättigande.

Du kan anmäla dig till djurförsäkring när som helst — inte bara under öppen registrering — och din täckning kommer att vara effektiv ungefär 14 dagar efter din ansökan är godkänd av rikstäckande. Premierna varierar beroende på din typ av husdjur och var du bor, och du betalar dina premier direkt till rikstäckande. Redan existerande villkor är undantagna från täckning. Alla ansökningar om inskrivning är föremål för underwriting godkännande av Nationwide.